Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Bs indstøbningsfals 2009​

Den energi-rigtige løsning

Til indstøbning i facadeelementer

BS INDSTØBNINGSFALSEN er en nyudviklet pladefals der anvendes til at lukke hulmuren i vindues og dør huller ved støbning af facade/ sandwich elementer.

Pladefalsen kan nedbringe energitabet i vindues og dør åbningerne ift. den traditionelle udstøbning i beton.​

pdficon  SE DATABLAD FOR BS INDSTØBNINGSFALS HER

Traditionel løsning​

Bs indstøbningsfalsen​

  • Direkte linietab på 0,01 W/mK
  • Formindsker varmetab
  • Forenkler tømrer- og malerarbejde
  • Er vejrbestandig og formstabil
  • Har en glat overflade
  • Minimal opretning og finish
  • Ubrandbart materiale

Ønsker du at tegne BS INDSTØBNINGSFALSEN ind i dit projekt?

klik her for diverse detaljer i AUTO-CAD eller PDF.​

I samarbejde med vore leverandører og Teknologisk Institut har vi udviklet et nytfalseprodukt med optimerede egenskaber der sikre bedst mulig energibesparelse og forenkler processen i byggeriet.

Som standard leveres BS INDSTØBNINGSFALSEN med påmonterede plastklodser i poplyprop materiale samt stålbeslag.

Hertil leveres bærebeslag til optagelse af vindueslaster.

BS INDSTØBNINGSFALSEN er den energi rigtige type pladefals til vindues- ogdøråbninger og har et direkte linietab på kun 0,01 W/mK

Pladefalsen er fremstillet af en 12 mm. specialfremstillet cilikatbaseret plade. Pladen er påmonteret vinkler, og isoleringsbånd ud mod facadeelement.​

img_2290

 

BS INDSTØBNINGSFALSEN i praksis - Reference: SKAT i Skive​

BS INDSTØBNINGSFALSEN leveres færdigproduceret med specialfremstilledeplastklodser i polyprop.

Plastklodserne bliver fremstillet i yderst stabilt og holdbart materiale hvorefter klodserne fastgøres til pladen.

Designet bevirker at flydebetonen nemt kan fæstne sig omkring plastklodsen og herved låse pladefalsen fast i støbningen. Falsen danner hermed den færdige vindueslysningen og er nu, en del af elementet.

(Plastklods til indstøbning)​

I samarbejde med Simpson Strongtie har vi udviklet et stål-vinkelbeslag som leveres påmonteret på BS INDSTØBNINGSFALSEN.

Beslaget indgår på samme måde i indstøbningen da beslagets bagerste hul-plade indsættes i bag-elementet.

Beslaget styrker falsen og sikre stabiliteten. Dette er især anvendelig i elementer med stor hulmurs-isolering eller bred totaltykkelse.

(stål beslag til indstøbning)

For vinduesbæring, monteres der bærevinkler i beton-forplade som monteres i støberiet.

BS INDSTØBNINGSFALSEN har et direkte linietab på 0,01 W/mK. Pladen er formstabil, bliver ikke påvirket af fugt og udtørring og kan ikke angribes af råd.

(isoleringsbånd på forkant)

Montage

Pladefalsen monteres direkte på udsparingskasserne i elementstøberiet. Indstøbningsklodser samt stålbeslag indstøbes i bagmurs elementet og låser derved pladen.

Formurs-elementet støbes glat med pladefalsen og afslutter herefter det færdige hul.

Når elementet er afhærdet fjernes udsparingskasserne. Dette efterlader en færdig lysning, klar til vindues og dør montage.

Levering

BS FALSEN 2009 kan leveres i opskårne længer tilpasset til elementernes dør og vinduesmål. Samtidig kan BS FALSEN 2009 leveres i løbende længder på

2500 mm. – 3000 mm.​

img_2289

INFO​

BS FALSE - MONTAGE / BS BYGGE - SERVICE 

CVR: 28497555 / CVR: 38602349

ADRESSE

Malskærvej 3, Malskær

8300 Odder