Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

BS Falsen 2009 - Mere end bare en pladefals!

BS FALSEN 2009 er både lettere og stærkere end de traditionelle false-elementer, fremstillet af letklinkerbeton eller porebeton. Pladefalsen anvendes til at lukke hulmuren mellem for- og bagmur i vindues og døråbninger. BS FALSEN kan implementeres i både parcelhusbyg såvel som domicilbyggeri.

- Direkte linietab på 0,01 W/mK
- Formindsker varmetab
- Er vejrbestandig og formstabil

- Har en glat overflade
- Forenkler tømrer- og malerarbejde

Produkt

BS FALSEN 2009 består af en specialfremstillet celikatbaseret plade samt isoleringsbånd og stabile stål vinkel. Den specialfremstillede​plade har en styrke, der bevirker

at døre og vinduer kan monteres direkte i pladefalsen.

BS FALSEN består af ubrandbart materiale.

Isolering & Egenskaber

BS FALSEN 2009 har et direkte linietab på 0,01 W/mK. Pladen er formstabil, bliver ikke påvirket af fugt og udtørring og kan ikke angribes af råd.

Montage

Den lave vægt bevirker at falsen er lettere at håndtere og montere. Vinduer og døre kan monteres direkte i BS FALSEN 2009. Råhuset kan dermed lukkes hurtigere, og uden brug af midlertidig afdækning.

Ved etage byggeri kan BS FALSEN 2009, monteres indefra, så arbejde på stillads undgås.

BS FALSEN 2009 monteres af BS FALSE – MONTAGE´S uddannede montører.

Levering

BS FALSEN 2009 kan leveres i opskårne længer tilpasset til elementernes dør og vinduesmål. Samtidig kan BS FALSEN 2009 leveres i løbende længder på 250 cm – 300 cm.

BS FALSE – MONTAGE – Omtanke for byggeriets processer

At montere pladefalse er ikke bare at montere en plade i et element rå-hul, men et arbejde for erfarne og oplærte fagfolk.

BS FALSE – MONTAGE sikrer det rigtige produkt, til den rigtige tid, og montage med stor omtanke for de tidligere og fremtidige processer i byggeriet

​Opretning af tolerancer for elementmontage og støberi

​Ved dimensionering til BS FALSEN 2009 skal der fratrækkes 25 mm. I hver side af vindues/ dørhullet hvorpladefalsen skal monteres i betonelementet.

Selve pladefalsen fylder 12 mm. hvortil der yderligere monteres 13 mm. limfuge til opretning og vedhæftning (= 25 mm.). 

Denne limfuge kan hermed anvendes til opretning af små tolerancer der er opstået fra element-støberiet og montagen. BS FALSEN 2009 monteres af BS FALSE – MONTAGE´s dygtige og oplærte montører, som sikrer byggeriets linjer og beton- pillemål ved opretning af rå-hullerne på byggepladsen.​

Vi afsætter pladefalsene efter murer-mål

Afsætning af BS FALSEN 2009 sker iht. arkitektens kotemål, murermål og pillemål. Dette sikrer ensartede linjer i byggeriet, og ved muret byggeri sikrer vi at pladefalsene er monteret så bund- side- og overliggerfals passer med murværket. BS FALSE – MONTAGE monterer pladefalsene umiddelbart lige efter råhus-montagen, og mureren kan trygt stole på, at de færdige hul-mål passer når vi er færdige med vores arbejde.​

​BS FALSEN 2009, skal forenkle tømrerens montage

Pladefalsene bliver monteret indenfor et færdig hul mål på +/- 5mm., til tømmerens vindues og dørmontage. BS FALSE – MONTAGE sikrer at BS FALSEN 2009 er monteret i lod og vage, sidefalsene passer på færdighul mål, og højderne er laser-nivileret ud efter afsat metermærke pr. etage. Alt dette sikrer ens fugeafstand mellem pladefals og karm.

Vinduer og døre monteres direkte ind i BS FALSEN 2009, hertil monteres der afstandsklodser på pladefalsene som anvendes ved fastgørelse af vindues- og dørelementerne.

Ved vindues og dørhuller, hvor der monteres bundfalse, monteres der typisk også konsolbeslag/ vinduesbærebeslag.

Disse leveres og monteres også af BS FALSE – MONTAGE. Beslagene sikrer en god og stabil bæring af vindues og dørelementer, og monteres under elementets lodposter. Hermed skal tømmeren ikke optage laster nogen andre steder end i bund-pladefalsen.​

INFO​

BS FALSE - MONTAGE / BS BYGGE - SERVICE 

CVR: 28497555 / CVR: 38602349

ADRESSE

Malskærvej 3, Malskær

8300 Odder